<HTML><HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT size=2 face=Verdana><STRONG>6-7 листопада <FONT 
color=#004080>Сучасний стан і тенденції розвитку метрологічної системи в 
Україні</FONT></STRONG></FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Verdana>Адаптація національного законодавства в частині 
технічних регламентів та оцінки відповідності із законодавством Європейського 
союзу.</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Verdana>Акредитація органів з оцінки відповідності та 
вимоги нової версії стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT size=2 face=Verdana><STRONG>В програмі:</STRONG><BR>1. Законодавчо 
регульована та добровільна сфера в галузі метрології. Нова редакція Закону 
України «Про метрологію та метрологічну діяльність».<BR>2. Діяльність 
вимірювальних лабораторій в умовах чинного законодавства. <BR>3. Типове 
положення про метрологічні служби підприємств та організацій, які виконують 
роботи у сфері законодавчо регульованої метрології.<BR>4. Метрологічний нагляд 
та його види. Порядок проведення. <BR>5. Калібрування еталонів та засобів 
вимірювальної техніки.<BR>6. Визнання результатів метрологічних робіт на 
міжнародному рівні.<BR>7. Міжнародні звірення національних еталонів.<BR>8. 
Технічні вимоги до компетентності випробувальних лабораторій згідно стандарту 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017.<BR>9. Сучасний стан і тенденції розвитку технічного 
регулювання. <BR>10. Міжнародне співробітництво у сфері технічного 
регулювання.<BR>11. Розроблення та прийняття технічних регламентів і процедур 
оцінки відповідності.<BR>12. Оцінка відповідності — шлях до зменшення ризиків. 
Система оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів.<BR>13. 
Акредитація органів з оцінки відповідності. <BR>14. Загальні вимоги до 
компетентності випробувальних  та калібрувальних лабораторій. <BR>Зміни в 
структурі стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. <BR>15. Системи управління якістю. 
Міжнародні стандарти серії ISO 9000. Нові версії стандартів ДСТУ ISO 9000:2015 
та ДСТУ ISO 
9001:2015.<BR>    <BR><STRONG>Перейти на сайт:</STRONG> 
<A 
href="http://ukrsale.net.ua/training/136/suchasniy-stan-tendenc-rozvitku-metrolog-chno-sistemi-v-ukra-n.htm">http://ukrsale.net.ua/training/136/suchasniy-stan-tendenc-rozvitku-metrolog-chno-sistemi-v-ukra-n.htm</A></FONT></DIV>
<DIV><FONT size=2><FONT face=Verdana>    <BR></FONT><FONT 
face=Verdana>    <BR>    <BR>
<HR>
</DIV>
<DIV align=left>отказ от подписки<BR><A 
href="http://ukrsale.net.ua/Server-Side/amsweb.php?mD6t6hf9lIY8VT6LEe5x7F44YF9xIqRzhxJblDOAp1jipc1Oee6AZCxkMUQ43HzZZoUw3BrzwXOWAgl%2BkQYMYK3kv3ojOxghtzryrr22OzZbM3sSfWtC7H7SjfhLMmdHyP1lyZuTjqFzPjJ%2BZBBZpQ%3D%3D">List-Unsubscribe</A></DIV>
<DIV align=left>    </FONT></FONT></DIV>
<DIV align=left><FONT size=2 face=Verdana></FONT> </DIV></BODY></HTML>